Adamczyk, D. (2014) „Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II «Veritatis splendor»”, Zeszyty Formacji Katechetów, 56(4), s. 36–52. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/328 (Udostępniono: 29 luty 2024).