Jaworski, W. (2013) „Poznać tajemnicę Kościoła nauką «Lumen gentium»”, Zeszyty Formacji Katechetów, 50(2), s. 45–49. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/429 (Udostępniono: 5 grudzień 2023).