Wydra, M. (2013) „Wiara przemodlona”, Zeszyty Formacji Katechetów, 50(2), s. 95–100. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/437 (Udostępniono: 23 marzec 2023).