Adamczyk, D. (2012) „Jakie jest przesłanie przypowieści o synu marnotrawnym z Łk 15,11-32?”, Zeszyty Formacji Katechetów, 48(4), s. 58–64. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/461 (Udostępniono: 29 maj 2023).