Adamczyk, D. (2019) „Zamysł Boży względem małżeństwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek do profilaktyki uprzedzającej”, Zeszyty Formacji Katechetów, 74(2), s. 27–36. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/60 (Udostępniono: 5 grudzień 2023).