Adamczyk, D. (2009) „Reinterpretacja cytatów z Psalmu 22 w Ewangeliach synoptycznych”, Zeszyty Formacji Katechetów, 34(2), s. 52–58. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/696 (Udostępniono: 29 maj 2023).