[1]
D. Adamczyk, „Przykazanie miłości Boga i bliźniego w Ewangeliach synoptycznych ”, ZFK, t. 32, nr 4, grudz. 2008.