[1]
. S. Łabendowicz, „Biblijna formacja katechetów”, ZFK, t. 77, nr 1, s. 39–50, luty 2020.