[1]
D. Adamczyk, „ Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle «Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela» księdza Mieczysława Rusieckiego ”, ZFK, t. 64, nr 4, s. 89–98, grudz. 2016.