[1]
D. Adamczyk, „Ku profesjonalizmowi wychowania - kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”, ZFK, t. 57, nr 1, s. 51–57, mar. 2015.