[1]
D. Adamczyk, „Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II «Veritatis splendor»”, ZFK, t. 56, nr 4, s. 36–52, grudz. 2014.