[1]
D. Adamczyk, „Zamysł Boży względem małżeństwa w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek do profilaktyki uprzedzającej”, ZFK, t. 74, nr 2, s. 27–36, cze. 2019.