Białas, Łukasz. „Eucharystia Uzdalnia Do świadectwa”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 86, nr 2, wrzesień 2022, s. 102-6, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1367.