Jakubowski, J. „Sakrament Pokuty I Pojednania W Katechezie młodzieży Licealnej W świetle założeń Programowych Nauczania Religii”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 90, nr 2, wrzesień 2023, s. 71-81, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1415.