Kominek, Z. „Katecheta Jako «Life Coach»”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 90, nr 2, wrzesień 2023, s. 91-102, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1417.