Adamczyk, D. „Zadania Nauczyciela-Wychowawcy dotyczące odpowiedzialności Za uczniów – W świetle «Karty odpowiedzialności I obowiązków nauczyciela» księdza Mieczysława Rusieckiego”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 64, nr 4, grudzień 2016, s. 89-98, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/204.