Adamczyk, D. „Wolność W Prawdzie O człowieku – W świetle Encykliki Jana Pawła II «Veritatis splendor»”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 56, nr 4, grudzień 2014, s. 36-52, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/328.