Jaworski, W. „Poznać Tajemnicę Kościoła Nauką «Lumen gentium»”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 50, nr 2, czerwiec 2013, s. 45-49, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/429.