Dziewiecki, M. „Pragnienia I Wychowanie”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 47, nr 3, wrzesień 2012, s. 63-72, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/482.