Adamczyk, D. „Jezusowa władza Odpuszczania grzechów –na przykładzie Perykop: O Uzdrowieniu Paralityka (Mt 9,1-8 I par.) I O nawróconej Grzesznicy (Łk 7,36-50)”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 45, nr 1, marzec 2012, s. 40-46, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/510.