Adamczyk, D. „Zamysł Boży względem małżeństwa W świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przyczynek Do Profilaktyki uprzedzającej”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 74, nr 2, czerwiec 2019, s. 27-36, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/60.