Adamczyk, D. „Reinterpretacja cytatów Z Psalmu 22 W Ewangeliach Synoptycznych”. Zeszyty Formacji Katechetów, t. 34, nr 2, czerwiec 2009, s. 52-58, https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/696.