Białas, Łukasz. „Eucharystia Uzdalnia Do świadectwa”. Zeszyty Formacji Katechetów 86, no. 2 (wrzesień 5, 2022): 102–106. Udostępniono luty 29, 2024. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1367.