1.
Adamczyk D. Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle „Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława Rusieckiego . ZFK [Internet]. 10 grudzień 2016 [cytowane 5 grudzień 2023];64(4):89-98. Dostępne na: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/204