Tom 65 Nr 1 (2017): MISYJNY WYMIAR KOŚCIOŁA

					Pokaż  Tom 65 Nr 1 (2017): MISYJNY WYMIAR KOŚCIOŁA


W tym numerze m.in.:

- Empatia i asertywność w komunikacji międzyludzkiej - M. Dziewiecki
- Demokracja i wychowanie do wartości - W. Wojtyła
- Katechizm „Największa jest Miłość” narzędziem ewangelizacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - Joanna Borowicz

Opublikowane: 2017-03-10

Formacja doktrynalno-teologiczna