Tom 62 Nr 2 (2016): WEZWANI DO MIŁOSIERDZIA

					Wyświetl Tom 62 Nr 2 (2016): WEZWANI DO MIŁOSIERDZIA


W tym numerze m.in.:

- Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem ciała - J. Kucharski
- Doświadczenie aksjologiczne jako wyraz równowagi pomiędzy subiektywnym czuciem wartości a ich obiektywnym charakterem - P. Bukowski
- Prezentacja multimedialna w katechezie - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2016-06-10