Tom 61 Nr 1 (2016): NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

					Pokaż  Tom 61 Nr 1 (2016): NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE


W tym numerze m.in.:

- Chrzest Mieszka I i jego dworu (966 r.) – fakt i jego znaczenie - R. Piekarski
- Idea świętości i miłosierdzia –Św. Józef Sebastian Pelczar w perspektywie Roku Miłosierdzia - J. Kochel
- "Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść” (Rdz2,17) – teoria prawa naturalnego - W. Wojtyła

Opublikowane: 2016-03-10