Tom 73 Nr 1 (2019): W MOCY BOŻEGO DUCHA. SYNOD MŁODYCH

					Wyświetl Tom 73 Nr 1 (2019): W MOCY BOŻEGO DUCHA. SYNOD MŁODYCH


W tym numerze m.in.:

- Troska Kościoła o młodzież w ujęciu dokumentów Synodu Biskupów pod hasłem: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” - St. Łabendowicz
- Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu - D. Fołtyn
- Obrazy malarskie w patriotycznym wychowaniu młodzieży na katechezie - A. Szubartowska, M. Wagner, R. Chałupniak

Opublikowane: 2019-03-10