Tom 59 Nr 3 (2015): OWOCE NAWRÓCENIA-RADOŚĆ I NADZIEJA

					Pokaż  Tom 59 Nr 3 (2015): OWOCE NAWRÓCENIA-RADOŚĆ I NADZIEJA


W tym numerze m.in.:

- Intronizacja a udział wiernych w królewskiej misji Chrystusa - W. Śmigiel
- Nawrócenie chrześcijańskie drogą radości i nadziei - St. Łabendowicz
- Wychowanie w perspektywie personalistycznej - D. Adamczyk

Opublikowane: 2015-09-10

Formacja dydaktyczno-metodyczna