Tom 57 Nr 1 (2015): NAWRÓCENIE W WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

					Pokaż  Tom 57 Nr 1 (2015): NAWRÓCENIE W WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM


W tym numerze m.in.:
- Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – formacja i akcja? - P. Mąkosa
- Rola i miejsce sakramentu pokuty w procesie formacji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania - J. Borowicz
- Metody utrwalania treści w katechezie - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2015-03-10

Formacja ludzka i chrześcijańska

Formacja dydaktyczno-metodyczna