Tom 56 Nr 4 (2014): WOŁANIE O LUDZI SUMIENIA

					Pokaż  Tom 56 Nr 4 (2014): WOŁANIE O LUDZI SUMIENIA


W tym numerze m.in.:

- Z nauczania Jana Pawła II na temat lekarskiej etyki - M. Włosiński
- Praca człowieka uczestnictwem w dziele Stwórcy. Św. Jana Pawła II teologia pracy - W. Wojtyła
- Techniki multimedialne w katechezie - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2014-12-10