Tom 74 Nr 2 (2019): DUCH ŚWIĘTY UZDALNIA DO ŚWIADECTWA I APOSTOLSTWA. WYCHOWANIE MŁODYCH

					Pokaż  Tom 74 Nr 2 (2019): DUCH ŚWIĘTY UZDALNIA DO ŚWIADECTWA I APOSTOLSTWA. WYCHOWANIE MŁODYCH


W tym numerze m.in.:

- Środki masowego przekazu w służbie edukacji - M. Kaczmarczyk
- Wolontariat chrześcijański jako forma wychowania młodzieży - P. Skórnicka
- Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2019-06-10

Formacja ludzka i chrześcijańska

Forum katechetów