Tom 49 Nr 1 (2013): NOWA EWANGELIZACJA

					Pokaż  Tom 49 Nr 1 (2013): NOWA EWANGELIZACJA


W tym numerze m.in.:

- Duszpasterstwo małżeństw i związków niesakramentalnych - M. Dziewiecki
- Wychowanie do wartości moralnych w perspektywie wzoru osobowego - D. Adamczyk
- Udoskonalenia katechezy przez wprowadzenie w rok liturgiczny - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2013-03-10

Formacja doktrynalno-teologiczna

Formacja dydaktyczno-metodyczna