Tom 45 Nr 1 (2012): WYCHOWANIE DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

					Pokaż  Tom 45 Nr 1 (2012): WYCHOWANIE DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA


W tym numerze m.in.:

- Katolicy wobec wyznawców nowych ruchów religijnych - D. Chrzanowski
- Lectio divina duchową lekturą Pisma Świętego. Bogactwo sensu biblijnego na przykładzie tekstu Łk 19,1-10 - St. Haręzga
- Wyzwania nowej ewangelizacji – reforma systemu oświaty – nowy kształt katechezy - P. Tomasik

Opublikowane: 2012-03-10

Formacja ludzka i chrześcijańska

Formacja dydaktyczno-metodyczna