Tom 44 Nr 4 (2011): WYCHOWANIE W KATECHEZIE

					Pokaż  Tom 44 Nr 4 (2011): WYCHOWANIE W KATECHEZIE


W tym numerze m.in.:


- Nowa ewangelizacja jako wyzwanie wobec katechezy w świetle Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów - R. Kaczmarek
- W komunii z Bogiem przez sakramenty - M. Jagodziński
- Wychowanie w katechezie - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2011-12-10