Tom 37 Nr 1 (2010): BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

					Pokaż  Tom 37 Nr 1 (2010): BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI


W tym numerze m.in.:

- „Stać na straży stworzenia, drogą krzewienia pokoju”. Omówienie Orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 2010 - J. Wojtkun
- Wychowanie zamierzone jako najskuteczniejszy „program profilaktyczny” - M. Cogiel
- Metody pracy z zastosowaniem środków dydaktycznych w katechezie - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2010-03-10

Formacja dydaktyczno-metodyczna