Tom 34 Nr 2 (2009): KATECHEZA W SŁUŻBIE EWANGELII

					Pokaż  Tom 34 Nr 2 (2009): KATECHEZA W SŁUŻBIE EWANGELII


W tym numerze m.in.:

- Bądźmy zawsze po stronie życia - Z. Zimowski
- 40-lecie encykliki „Humanae vitae” - S. Adamczyk
- Katecheza w służbie Ewangelii życia - St. Łabendowicz

Opublikowane: 2009-06-10

Formacja ludzka i chrześcijańska

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Formacja dydaktyczno-metodyczna