Tom 76 Nr 4 (2019): EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE. WYMOGI EDUKACYJNE NAUCZANIA RELIGII

					Pokaż  Tom 76 Nr 4 (2019): EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE. WYMOGI EDUKACYJNE NAUCZANIA RELIGII


W tym numerze m.in:

- Szkoła i nauczyciel w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży - A. Maj
- Edukacja religijna w systemie szkolnym w służbie integralnego wychowania - St. Łabendowicz
- Katecheta (nauczyciel religii) jako wychowawca na tle proponowanych zmian w prawie oświatowym - M. Mąkosa

Opublikowane: 2019-12-09