Tom 29 Nr 1 (2008): CHRYSTOCENTRYZM W KATECHEZIE

					Pokaż  Tom 29 Nr 1 (2008): CHRYSTOCENTRYZM W KATECHEZIE

W tym numerze m.in:

- Koncepcja nowej ewangelizacji i wymiary jej realizacji na progu trzeciego tysiąclecia - N. Gumeniuk
- Profilaktyka i wychowanie – perspektywa psychoedukacyjna - M. Cogiel
- Rozmowa w katechezie - St. Łabendowicz

 

Opublikowane: 2008-03-10