Tom 12 Nr 4 (2003): KOŚCIÓŁ ŻYJE EUCHARYSTIĄ

					Pokaż  Tom 12 Nr 4 (2003): KOŚCIÓŁ ŻYJE EUCHARYSTIĄ

W tym numerze m.in:

- Kształtowanie postawy religijnej dziecka w rodzinie – Kościele domowym - E. Skierska-Markowicz 
- Apostolski wymiar Eucharystii - R. Kuligowski
- Profilaktyka w programie edukacyjnym szkoły - A. Maj

 

Opublikowane: 2003-12-10

Formacja ludzka i chrześcijańska

Formacja doktrynalno-teologiczna