Tom 72 Nr 4 (2018): WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W KATECHEZIE. WYCHOWANIE MŁODZIEŻY

					Pokaż  Tom 72 Nr 4 (2018): WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W KATECHEZIE. WYCHOWANIE MŁODZIEŻY


W tym numerze m.in.:
- Wychowanie patriotyczne dzisiaj - M. Dziewiecki
- Wychowanie patriotyczne w katechezie - St. Łabendowicz
- Znaczenie dialogu motywującego w procesie kształtowania tożsamości - H. Styliński

Opublikowane: 2018-12-10

Forum katechetów