Tom 72 Nr 4 (2018): WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W KATECHEZIE. WYCHOWANIE MŁODZIEŻY

					Wyświetl Tom 72 Nr 4 (2018): WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W KATECHEZIE. WYCHOWANIE MŁODZIEŻY


W tym numerze m.in.:
- Wychowanie patriotyczne dzisiaj - Ks. dr M. Dziewiecki
- Wychowanie patriotyczne w katechezie - Ks. prof. St. Łabendowicz
- Znaczenie dialogu motywującego w procesie kształtowania tożsamości - Mgr H. Styliński

Opublikowane: 2018-12-10

Forum katechetów