Tom 80 Nr 4 (2020): Eucharystia – Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. 30-lecie katechezy w szkole

					Pokaż  Tom 80 Nr 4 (2020): Eucharystia – Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. 30-lecie katechezy w szkole


W tym numerze m.in.:


- Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy - St. Łabendowicz
- Metodyka zuchowa na katechezie - A. Turek
- Manna na pustyni zapowiedzią Eucharystii - A. Wrzesień

Opublikowane: 2020-12-22

Formacja doktrynalno-teologiczna

Formacja dydaktyczno-metodyczna