Kontakt

SEKRETARIAT REDAKCJI:
ul. Młyńska 23/25,
26-600 Radom

Główna osoba do kontaktu

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej
Telefon +48 48 340 62 39

Wsparcie techniczne

Anna Grzywacz - Redakcja ZFK
Telefon +48 48 340 62 39