Wierzę w Kościół Chrystusowy. Przymioty Kościoła

Autor

  • Rafał Grzywacz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Kościół jeden święty powszechny apostolski, przymioty Kościoła

Abstrakt

Kościół jest sakramentalnym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, wspólnotą wiary, nadziei i miłości, będącą Mistycznym Ciałem Chrystusa, który jest jego Głową. W symbolu wiary wyznajemy wiarę w Kościół, w to, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Kościół jednak sam nie posiada tych przymiotów. To Chrystus przez Ducha Świętego czyni swój Kościół jednym, świętym, powszechnym i apostolskim. Te cztery przymioty wskazują na istotne cechy Kościoła i jego misji.

Bibliografia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2007.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (Watykan 1964).

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (Watykan 1965).

Granat W., Dogmatyka Katolicka. Synteza, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1967.

Gogolewski T., Kościół, w: Z. Pawlak (red.), Katolicyzm A-Z, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2004.

Żurek A., Wierzę w Kościół, Radiowo i internetowe studium biblijne, (wiara.pl).

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Grzywacz, Rafał. 2023. „Wierzę W Kościół Chrystusowy. Przymioty Kościoła”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):33-36. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1411.