Rola nowoczesnych mediów w ewangelizacji młodzieży według nauczania papieży po Soborze Watykańskim II

Autor

  • Rafał Widuliński

Słowa kluczowe:

ewangelizacja, nowa ewangelizacja, nowoczesna media, Internet

Abstrakt

Powołaniem Kościoła jest przekazywanie wiary i uświęcanie człowieka. Dokonywane jest to różnymi metodami i przy pomocy wielu środków. W nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II znajdują się wskazania, żeby w dziele ewangelizacji korzystać z wszelkich środków społecznego przekazu, w tym także z nowoczesnych mediów cyfrowych. Ich zastosowanie jest szczególnie ważne w przekazie wiary młodemu pokoleniu, które rzadko nawiedza kościoły, natomiast można je spotkać w wirtualnej przestrzeni. Nowoczesne media stały się bowiem dla młodych ludzi nie tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale także miejscem komunikacji ze światem i poszukiwania informacji, niekiedy także z zakresu wiary i moralności. Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie, na czym polega nowa ewangelizacja oraz jaką rolę mogą odegrać nowoczesne media w ewangelizacji młodego pokolenia? Opracowanie będzie oparte na analizie dokumentów Magisterium Ecclesiae, a szczególnie orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Bibliografia

Benedykt XVI, List Apostolski w formie motu proprio Ubicumque et semper, Watykan 21.09.2010.

Benedykt XVI, Orędzie na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej, Watykan 24.01.2011.

Benedykt XVI, Orędzie na XXXXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa, Watykan 24.01.2010.

Benedykt XVI, Orędzie na XXXXVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Sieci społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji, Watykan 24.01.2013.

Dziewiecki M., Ewangelizacja w epoce mass mediów, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/ Z/ZM/mass.html (dostęp: 12.07.2020).

Franciszek, Orędzie na 53 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich, Rzym 24.01.2019.

Franciszek, Orędzie na 55 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „Chodź i zobacz”(J 1,46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są, Rzym 23.01.2021.

Jan Paweł II, Audiencja dla dziennikarzy prasy zagranicznej we Włoszech, Watykan 27.01.1984.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Watykan 4.03.1979.

Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, Watykan 31.05.1998.

Jan Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii, Watykan 24.01.2002.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja Ecclesia in Europa, Watykan 28.06.2003.

Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników środków masowego przekazu, Irlandia, 29.09.1979.

Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji: Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002.

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2021.

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii nuntiandi, Watykan 8.12.1975.

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.

Sepioło A., Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II, Kraków 2001.

Skrzypczak J., Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań 1999.

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, 18.11.1965.

Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji. „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4 (35), s. 31-40.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Widuliński, Rafał. 2023. „Rola Nowoczesnych mediów W Ewangelizacji młodzieży według Nauczania papieży Po Soborze Watykańskim II”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):37-46. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1412.