Katecheta jako „Life Coach”

Autor

  • Zbigniew Kominek

Słowa kluczowe:

katecheta, edukacja spersonalizowana, coach, lifecoaching, komunikacja transformująca, umiejętności miękkie

Abstrakt

Interdyscyplinarny charakter naszych czasów, stawia nauczycielom katechetom większe wymagania niż kiedykolwiek miało to miejsce. Ich rola w stosunku do ucznia ulega redefinicji w kierunku relacji bardziej spersonalizowanych, partnerskich, bardziej trenera, mentora, coacha, lidera i przywódcy edukacyjnej zmiany niż profesora, wykładowcy czy egzaminatora. Artykuł ma na celu wyjaśnienie, czym jest ta proces coachingu i jakie może znaleźć zastosowanie w edukacji religijnej. Podjęta w nim została próba systematyzacji pojęć, definicji i obszarów pracy coacha, jak również wyszczególnienie niezbędnych kompetencji katechety jako lifecoacha.

Bibliografia

Beata Master, Edukacja spersonalizowana, Wyd. BE-MASTER, Katowice 2019.

Bożena Wujec, Geneza i definicjeCoachingu, COACHING REVIEW 1/2012 (4).

E. Misiorna, Od nauczania przedmiotowego do nauczania zintegrowanego, w: H. Kosętka, J. Kuźma (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, Kraków 2000, Erick Parsloe Melville Leedham red. Diane Newell, Coaching I mentoring, Wyd. PWN, Warszawa 2018.

Gary R. Collins, Coaching w ujęciu chrześcijańskim, Wyd. LOGOS, Warszawa 2016.

https://wszechnica.uj.pl/rodzaje-coachingu/ (01.06.2023).

https://www.coachwise.org/kluczowe-kompetencje/ (03.06.2023).

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/coaching-nowy-magazyn-g-j-polska (01.06.2023)

M. Świeży, Psychologia dla coachów, Wydawnictwo IN SPE, Kraków 2017.

Piotr Remża, Tutor, trener, mentor i coach –współczesny nauczyciel matematyki, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11327/1/P_Remza_Tutor_trener_i_coach.pdf, (02.06.2023).

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Kominek, Zbigniew. 2023. „Katecheta Jako «Life Coach»”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):91-102. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1417.