Rola rodziców w wychowaniu religijnym dziecka

Autor

  • Ewelina Kurowicka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

rodzice, wychowanie, dziecko

Abstrakt

Wychowanie dzieci nie jest łatwymzadaniem, szczególnie w dzisiejszych czasach. Powinno posiadać solidne i trwałe fundamenty. W wieku XXI zauważalny jest kryzys wiary. Rodzice mają ważną do spełnienia misję, jaką jest przygotowanie dziecka do życia zgodnego z Dekalogiem. Są głosicielami Ewangelii oraz pierwszymi katechetami swojej pociechy. Powinni poprzez swoje życie przekazywać świadectwo wiary. Rodzice okazując dziecku miłość i akceptację mają dawać przykład Bożej miłości do człowieka. Istotne jest, aby stawali się rodzicami życia nie tylko fizycznego, ale i duchowego dziecka. Zatem muszą pielęgnować wzajemne zaufanie i miłość. Inicjacja chrześcijańska może rozpocząć się od wspólnych modlitw i włączenia do wspólnoty Kościoła. Zadaniem matki i ojca jest budowanie przyjaznej, życzliwej i opartej na szacunku atmosfery w rodzinie. Ważną kwestią jest ukazywanie dziecku właściwej drogi w życiu, by umiało dokonywać dobrych wyborów i odróżniać dobro od zła. Wiara w Chrystusa pomaga w przezwyciężaniu codziennych niepowodzeń i jest kluczem do szczęścia

Bibliografia

Antas A., Brodacka-Adamowicz E., Dziedziny wychowania, Wyd. AP, Siedlce 2009.

Biesinger A., Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu?, Wyd. WAM, Kraków 1998.

Geddes J. B., Jak uczyć dziecko modlitwy, Wyd. WAM, Kraków 2004.

Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II, Zakopane, 7 czerwca 1997 r.

Jasionek S., Wychowanie moralne, Wyd. WAM, Kraków 2004.

Klink J. L., Wierzyć z dziećmi, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995.

Klusek U., Miłość rodzi miłość, „Wychowawca” 2010, nr 3.

Martini N., Wychowanie jest piękne, Wydawnictwo salezjańskie, Warszawa 1996.

Mazur P., Ku wartościom religijnym, „Wychowawca” 2009, nr 1.

Nadolna B., Wychowanie religijne małego dziecka, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2011.

Półtawska W., By rodzina była Bogiem silna, Częstochowa 2003.

Willock E., Rola ojca w rodzinie katolickiej, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007.

Zimny J., Troska o dobre wychowanie – czyli jakie?, „Pedagogika Katolicka” 2010, nr 7. http://nowy.tezeusz.pl/blog/202623.html (dostęp 09.06.2015 r.).

Pobrania

Opublikowane

2015-09-10

Jak cytować

Kurowicka, Ewelina. 2015. „Rola rodziców W Wychowaniu Religijnym Dziecka”. Zeszyty Formacji Katechetów 59 (3):112-20. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/285.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna