Jakie jest przesłanie przypowieści o synu marnotrawnym z Łk 15,11-32?

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

przypowieść o synu marnotrawnym

Abstrakt

Ojciec z tej przypowieści pod wieloma względami reprezentuje Boga. Autor ukazuje Jego bezgraniczną miłość do każdego człowieka oraz Jego gotowość na przyjęcie każdego grzesznika. Chce w ten sposób podkreślić konieczność otwarcia się człowieka na Boga, aby otrzymać od Niego przebaczenie. Wymaga to równocześnie otwarcia się na drugiego człowieka i przebaczenia mu wszystkiego.

Bibliografia

Aletti J.N., L’art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc, Paris 1989.

Fitzmyer J.A., The Gospel according to Luke X-XXIV, Garden City 1985.

Grün A., Jezus – wizerunek człowieka. Ewangelia św. Łukasza, Kraków 2002.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1974.

Gryziec P.R., Według świętego Łukasza. Abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, Kraków 1999.

Karris R.J., Ewangelia według świętego Łukasza, KKB.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000

Meynet R., L’évangile selon saint Luc. Analyse rhétoric, t. 2, Paris 1988.

Mędala S., Czas Jezusa (Ewangelia według św. Łukasza), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 8: Ewangelie synoptyczne, red. J. Frankowski, Warszawa 2006.

Price J.L., Luke 15:11-32, „Interpretation” 31 (1977).

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1-2, Poznań-Kraków 1999.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Wypych S., Grzech i nawrócenie w Piśmie Świętym, w: Vademecum biblijne, red. S. Grzybek, Kraków 1991.

Pobrania

Opublikowane

2012-12-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2012. „Jakie Jest przesłanie przypowieści O Synu Marnotrawnym Z Łk 15,11-32?”. Zeszyty Formacji Katechetów 48 (4):58-64. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/461.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna