Tom 33 Nr 1 (2009): KATECHEZA GŁOSI EWANGELIĘ ŻYCIA

					Pokaż  Tom 33 Nr 1 (2009): KATECHEZA GŁOSI EWANGELIĘ ŻYCIA

W tym numerze m.in:

- Co to znaczy kochać? - M. Dziewiecki
- Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie - St. Łabendowicz
- Program katechezy parafialnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” - J. Chudyba

Opublikowane: 2009-03-10