Wychowanie religijne w rodzinie

Autor

  • Aneta Rayzacher-Majewska

Słowa kluczowe:

wychowanie, rodzina, religia

Abstrakt

Doświadczenie wiary w domu rodzinnym przyczynia się w sposób istotny do kształtowania religijności człowieka.Wychowanie religijne winno integralnie wpisywać się w całość działań wychowawczych i dotyczyć możliwie wszystkich sfer rozwoju dziecka. Błędem byłoby ograniczanie formacji religijnej do przekazu prawd wiary czy utrwalenia pamięciowego formuł modlitewnych.Rodzina jako miejsce katechezy przewyższa wszelkie inne formy katechetycznego oddziaływania –katechetami są bowiem ci, którzy stanowią dla dziecka osoby najbliższe, najukochańsze i najważniejsze. Autorytet, jakim cieszą się rodzice w oczach swych dzieci, jest niejako gwarantem prawdziwości głoszonej nauki. Ponadto Kościół domowy nieustannie katechizuje –religijne oddziaływanie wychowawcze rodziców nie jest ograniczone do określonego budynku czy godziny wyznaczonej szkolnym dzwonkiem.

Bibliografia

Benedykt XVI, Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich, nr 4, http://www.opoka.org.pl, z dn. 24.03.2012.

Dudziak U., Rodzina pierwszym miejscem katechezy, w: Miejsca katechezy: rodzina, parafia, szkoła, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005.

Dziekoński S., Korelacja wychowania w rodzinie, parafii, szkole – potrzeba i możliwości, w: Rodzina, szkoła, Kościół. Korelacja i dialog, red. P. Tomasik, Warszawa 2003.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, nr 68.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (FC), Rzym 1981, wyd. polskie, nr 60.

Osewska E., Katecheza rodzinna, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003.

Propozycje rodzinnych obchodów Triduum Paschalnego zaczerpnięto z: J. Wysocki, Rytuał rodzinny, Olsztyn 1984.

Słomińska J., Wychowanie religijne w rodzinie, Warszawa 1984.

Wilkanowicz S., Życie religijne rodziny, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1985.

Zimowski Z., Rola rodziny w przekazywaniu wiary, ZFK 7 (2007) nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2012-06-10

Jak cytować

Rayzacher-Majewska, Aneta. 2012. „Wychowanie Religijne W Rodzinie”. Zeszyty Formacji Katechetów 46 (2):17-22. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/498.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska